نکات اولیه راه اندازی expressJs

موارد پیش نیاز برای شروع کار با فریم ورک محبوب express:

  • نصب node , npm
  • آشنایی route
  • آشنایی با mvc

برای اجرای فایل اصلی حتما از دستور npm start استفاده شود. تا از پوشه bin فایل www اجرا شود.