مقاله های زیر مجموعه استراتژی کلمات کلیدی

استراتژی کلمات کلیدی

برای پیدا کردن کلمت کلیدی مناسب شما نیاز به استراتژی درست در این زمینه دارید. شما باید اطلاعات لازم را در زمینه چگونگی پیدا کردن کلمات کلیدی ، ابزارهای مناسب در این زمینه ، چگونگی استفاده از کلید واژه در محتوا و میزان استفاده از آن ، انواع کلمات کلیدی ،پیدا کردن کلمات کلیدی دارای رقابت ، میزان سختی کلمات کلیدی بدست آورده و همینطور با کلید واژه های دم بلند و یا طولانی آشنا شوید. 

  • کلمه کلیدی در سئو چی هست و اینکه چه نکاتی را برای تحقیق عبارات باید مدنظر قرار دهیم.
  • راهنمایی برای پیدا کردن کلمات دارای رقابت و راه های پیدا کردن این کلمات
  • آموزش مرحله به مرحله برای انتخاب یک کلمه کلیدی برای محتوا ، مقاله و محصولات خود
  • چگونه می توان کلمات طولانی و به اصطلاح long tail keyword را برای سایت خود پیدا کرده و از آنها استفاده کنیم.